post

Pożyczka hipoteczna – co to jest, jak zaciągnąć?

Jest to kredyt celowy – środki są przeznaczone na zakup domu lub mieszkania. W przypadku pożyczki hipotecznej hipotekę nakłada się na posiadaną już nieruchomość….Z uwagi na to, że zabezpieczeniem jest nieruchomość, dokonuje się wpisu do księgi wieczystej domu/mieszkania. Pożyczka hipoteczna udzielana jest na stosunkowo długi czas, bo nawet 15-20 lat.