Główne reguły:
– regulamin określa zasady i warunki użytkowania strony twojapozyczka24h.pl,
– żeby korzystać z serwisu, potrzebna jest niepłatna rejestracja,
– rejestracja oznacza danie przyzwolenia na przestrzeganie zasad statutu.

Serwis zabrania przywłaszczania i przedruku publikacji dodawanych na twojapozyczka24h.pl. Dotyczy to art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z dnia 4 lutego 1994 r. Naruszenie tej zasady wiąże się z poinformowaniem hostingodawcy oraz donosem do organów ścigania.

Za publikowane teksty odpowiada tylko autor.

Wyłączenie winy administratora bloga:
– blog twojapozyczka24h.pl ma styl poglądowy, publikowane w nim artykuły nie stanowią rad czy wytycznych reagowania w określonych przypadkach,
– posiadacz serwisu nie jest odpowiedzialny za zawartość publikacji, ani za którekolwiek krzywdy doznane w wyniku podporządkowania się treści tekstu,
– w tekstach wyrażane są przekonania autorów, nie administratora serwisu,
– właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za tematykę komentarzy dodawanych pod publikacjami przez internautów.

Zamieszczanie artykułów:
1. publikacja musi zawierać nie mniej niż 2500 znaków bez spacji,
2. zamieszczane są tylko prawidłowe gramatycznie artykuły, zawartość z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są odrzucane,
3. każda treść musi posiadać dodane zdjęcie w harmonii z tematem tekstu. Załączony plik winien być zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
4. treść artykułu powinna być niepowtarzalna i nie może być udostępniana na odmiennych stronach, zarówno przed, jak i po zamieszczeniu na twojapozyczka24h.pl,
5. autor treści zawiadamia, że poglądy zawarte w felietonie składają się na jego osobiste osądy. Posiadacz bloga nie jest odpowiedzialny za tematykę tekstów i za ewentualne krzywdy powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
6. publikacje oraz adresy w linkach nie mogą mieć niezgodnej z polskim prawem zawartości, dotyczy to także zawartość dla dorosłych,
7. zamieszczane teksty winny być frasobliwe i o charakterze demonstracyjnym. artykuły dodane na blogu twojapozyczka24h.pl winny być jasne dla wszystkich internautów,
8. tekst może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w formie URL lub brand.
9. autor artykułu oznajmia, że posiada do niej pełne prawa autorskie.

Właściciel strony twojapozyczka24h.pl może nie przyjąć publikacji bez dawania przyczyny. Nadto nie będą umieszczane teksty, które nie realizują warunków zawartych w regulaminie.