post

Wcześniejsza spłata pożyczki — czy się opłaca?

W czasie zawirowań na rynku kredytowym i bezlitosnych wzrostów stóp procentowych wiele osób zastanawia się, czy wcześniejsza spłata pożyczki się opłaca. Skomplikowane sformułowania umieszczane przez banki w umowach o pożyczkę, również nie pomagają w prowadzeniu wyliczeń na własną rękę, dlatego w tym artykule postaramy się ocenić opłacalność szybszego spłacania zobowiązań kredytowych.

Co oznacza wcześniejsza spłata pożyczki?

Dla wielu z Was oczywistym jest fakt, że przy zaciągnięciu kredytu, zobowiązujemy się do oddania pożyczonych środków wraz z odsetkami i wszelkimi dodatkowymi kosztami, w ustalonym terminie. Kredytobiorcy często jednak nie zdają sobie sprawy z tego, że mają w świetle polskiego prawa możliwość wcześniejszego spłacenia całości pożyczki, lub jej części. Koszt takiej wcześniejszej spłaty, często jest określany przez banki już na samym początku, w umowie kredytowej. Warto więc przed jej podpisaniem dokładnie przeanalizować zawarte w dokumencie informacje o koszcie kredytu.

Czy wcześniejsza spłata pożyczki się opłaca?

Wcześniejsza spłata pożyczki może być bardzo korzystna, szczególnie przy większych kwotach, gdyż obniża całkowity koszt kredytu. Dlatego też banki nie przepadają za tym rozwiązaniem, jednak nie mogą utrudniać nam skorzystania z niego, na mocy Ustawy o kredycie konsumenckim. Głosi ona, że konsumenci mają pełne prawo do spłacenia zobowiązania pożyczki przedterminowo.

Niewątpliwą zaletą wcześniejszej spłaty pożyczek i kredytów jest proporcjonalny zwrot prowizji i opłat, wynikający z wyroku TSUE z 2019 roku. W praktyce banki mogą próbować robić nam „pod górkę” w tej kwestii. Mimo więc, że banki powinny odgórnie przystąpić do rozliczenia należnych nam środków, to może się zdarzyć sytuacja, że będziemy zmuszeni do złożenia wniosku o zwrot prowizji. W przypadku zaś jego odrzucenia możemy skorzystać z pomocy prawnika, rzecznika finansowego, lub podjąć działania sądowe.

Jak banki rekompensują sobie wcześniejsze spłaty pożyczek?

Wcześniejsza spłata kredytu nie cieszy banku, gdyż traci na kosztach kredytowych. Aby zniechęcić klientów, stosują prowizję rekompensacyjną (1-3% zobowiązania). Przed wcześniejszą spłatą sprawdź opłacalność, gdyż prowizja może przewyższyć pozostałą kwotę. Bank powinien wyliczyć zwrot kosztów dla klienta. Warto zasięgnąć informacji o warunkach wcześniejszej spłaty w umowie kredytowej, by uniknąć nieprzewidzianych opłat.

Jeśli więc wzięliście pożyczkę, szczególnie na wyższą kwotę, wcześniejsza jej spłata może być opłacalna. Jednak aby taka była, należy dokładnie sprawdzić warunki kredytu oraz ewentualne prowizje rekompensacyjne. Przed podjęciem decyzji o spłacie, warto skonsultować się z bankiem, by uzyskać precyzyjne wyliczenia zwrotu kosztów. W przypadku problemów z uzyskaniem zwrotu należnych środków może się okazać konieczna pomoc prawnika, rzecznika finansowego lub działania sądowe.